Komitet na rzecz Międzynarodówki Robotniczej (CWI) jest aktywną, międzynarodową organizacją socjalistyczną, posiadającą sekcje w 35 krajach. CWI uczestniczy w walce o obalenie władzy wielkiego biznesu i światowego systemu kapitalistycznego. Walczymy o międzynarodowe społeczeństwo socjalistyczne. Przyłącz się do nas.