Others

Sorunlar ve Perspektifler: Yeni İşçi Partilerin İnşaası Üzerine

Tüm dünyada işçilerin karşı karşıya oldukları en önemli konulardan bir tanesi, siyasi temsiliyetleri sorunsalıdır. Geleneksel işçi örgütleri sağa doğru sürekli bir gelişim göstererek, sosyalizm fikrini bir kenara attılar. Bu yazıda Peter Taaffe (İngilterer ve Galler’de Sosylist Parti’nin genel sekreteri) tarihten ve yakın zamanda İtalya’da ve Almanya’daki gelişmelerden ve de herşeyden önce Brezilya’daki taze deneyimlerden dersler çıkarıyor. […]