Direniş, internasyonal dayanışma ve sosyalizm

Yeni bir kitle işçi partisi inşaasına – demokratik ve mücadeleci sendikalara

[pdf]

Tekel işçilerinin direnişi Türkiye’de direnişin yeni bir aşamasını başlattı: Yıllardır Türkiye’deki egemenlerin iki kanadı Kemalistler ve AKP’nin, aralarındaki çatışmada ortaya sergiledikleri tek şey işsizlik, yoksulluk ve ulusal sorundan cıkışa bir yol bulmaktaki yeteneksizlikleridir. Nihayet işçi sınıfı tekel işçileriyle siyaset sahnesine tekrar bağımsız bir aktör olarak çıktı. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, farklı kökenden işçiler kararlı bir şekilde hakları için mücadele ettiler. İşte bu kararlılık ve mücadele azmi güçlü bir işçi hareketinin yeniden inşaasının yolunu gösteriyor.

1 Mayıs da işçi sınıfı hareketinin ileriye doğru gelişiminin ve yeni olanakların çok güçlü bir işaretidir. Türkiye çapında yüzbinler sokağa çıktı. Taksim Meydanı’nın 300 binin üzerinde işçi ve gençle yeniden kazanılması ayrıca çok önemli bir semboldür. Taksim katliamından 33 yıl, askeri darbeden de 30 yıl sonra işçi sınıfı hareketi kendini çok etkileyici biçimde tekrar gösteriyor.

Tekel direnişi burda zirveyi oluşturuyor (şimdiye kadar). Tekelde hükümet, devlet ve burjuva medyası kendini Türkiye’deki işçilerle karşı karşıya buldu. Bu önemli politik bir adımdı. Bir başka görülen şeyde de burda, yüzbinlerin kapitalizme karşı mücadele etmek istemesidir. Ama şimdiye kadar sendikaların başarılı, mücadeleci bir stratejisi ve işçi sınıfının güçlü politik bir sesi -AKP, CHP ve egemenlerin çeşitli kanadından bağımsız- eksik.

Çalışanların ve gençliğin kapitalizmin saldırılarına karşı durabilmeleri ve sosyalist bir toplum için mücadele edebilbeleri için Türkiye’deki ve internasyonal alandaki tecrübelerden sonuçlar çıkartılmalıdır.

Sermayenin hükümetinin saldırılarına, özelleştirme ve onun sonuçlarına (Tekel örneği) ve ulusal baskıya karşı mücadele burda ve şimdi başlar. Bu, bankaların ve şirket gruplarının gücünü kırma ve sosyalist bir demokrasi için verilen mücadeleyle bağlantılıdır. Sosyalizmin Sovyetler Birliği ve Doğu Blokun’da olduğu gibi üste çıkmış bir bürokrasinin egemenliği ile hiç bir iligisi yoktur. Sosyalizm internasyonal kooperasyona ve her alanda işçi demokrasisine dayanır.

İşçi İnternasyonali Komitesi, CWI, Tekel işçilerinenin direnişi gibi direnişlerin birlikte yürütülmesi, değerlendirlip ve ileriye götürülebilmesi için internasyonal çapta güçlü kitle işçi partilerinin inşaası için çabalıyor. Böyle partiler, kapitalizmin şuanki krizini de gözönüne alırsak, ancak sosyalist bir programı kabul eder ve işçi sınıfının seferberliğine dayanırsa başarılı olurlar.

CWI işçi hareketinin, böyle partilerin ve sendikaların inşaasına etkin bir şekilde katılıyor. CWI işçi hareketi içinde marksist programı yaymak ve sosyalistleri örgütlemek çabasındadır.

Bizimle birlikte mücadele et -CWI’ya katıl!

Daha fazla bilgi için: turkey.socialistworld.net info@socialistworld.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*