Kürdistan: Ulusal baskıya son!

Kürdistan’a kendi kaderini tayin hakkı!

[pdf]

AKP Kürt bölgelerinden destek almak için sürekli çaba sarf ediyor. Daha geçen, anayasa değişikliği tartışmalarının çerçevesinde Kürt milletvekillerinin desteğini almaya calışıyordu. Günlük hayatta da baskılar biraz azaltıldı: Kürtçe gazeteler var, Kürtçe müzik dinleniliyor ve sokaklarda da insanlar Kürtçe konuşuyorlar. Ama bu, madalyanın sadece bir yüzü. Öbür taraftan da aynı zamanda yüzbinlerce askerle Türk ordusu Kürt bölgelerinde konumlanmış durumda. Kürt aktivistlerine Kürt şehirlerinde sürekli polis saldırıları oluyor.

Kürtler’e yapılan baskıya karşı verlilen mücadele askeri yöntemlerle kazanılamaz. Esas olan Kürt, Türk, Ermeni ve diger kökenden işçi ve emekçilerin birlikte mücadelesidir. Türkiye işçi hareketinin gelişmesi bir çok Kürt işçi ve gencinin özgüvenini arttırıyor. Tekel direnişine Kürt işçileri büyük bir canlılıkla katıldılar. 1 Mayis’ta İstanbulun yanında Kürt şehirlerinde ki yürüyüşler özellikle büyüktü. Bu gelişen Kürt hareketi, soldan Kürtler’in kendi kaderinin tayin hakkının nasıl hayata geçirileceği konusunda politik bir cevap bekliyor.

PKK’nin eylemleri işçilerin birlikte mücadelesini teşvik etme yerine Türk emekçilerini Türk devletinin kollarına itiyor. Bu politika iflas etti, iflas etmek zorundaydı.

CWI Kürt halkının kendi kaderini tam olarak tayin hakkını savunuyor. Buna Kürt bölgelerindeki yoksulluğa ve işsizliğe karşı verilen mücadele de dahil. Bizim için kendi kaderin tam olarak tayin hakkı, günlük hayatta, okullarda ve resmi dairlerde kendi diliyle konuşma hakkı demek; kendi gazetesi, örgüt ve parti hakkı demek. Kendi kaderini tam olarak tayın hakkı, orda yaşayan halkaların istemeleri halinde bölge de yaşayan diğer azınlıkların haklarının da garanti altına alarak devletsel bağımsızlığı da içerir. Bu mücadelede CWI, Ortadogu ve Avrupadadaki devletlerin gönüllü sosyalist federasyonunun bir parçası olarak sosyalist bir Kürdistan’ı öneriyor. Sadece bu şekilde internasyonal kooperasyon ve birlikte mücedele -çalışanların ve gençliğin mücadelesinde mümkün olabilecek en büyük birliktelik- mümkündür.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*